SERVISNÍ A ODBORNÉ PROHLÍDKY

Kromě revizí tlakových zařízení poskytujeme též doplňkové služby:

 

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY OCELOVÝCH STĚN ULTRAZVUKEM

Měření tloušťky stěny potrubí, tlakových nádob, ocelových konstrukcí apod. je poměrně rozšířeným požadavkem.

Ultrazvuková zkouška se používá ke zjištění vnitřní nehomogenity ve výrobcích. Je založena na principu odrazu ultrazvukových vln na rozhraní dvou prostředí s rozdílnými akustickými vlastnostmi. Ultrazvuk se do zkoušeného materiálu vysílá pomocí sondy v krátkých impulsech. Velikost a časové zpoždění odezvy se vyhodnocuje na obrazovce ultrazvukového přístroje a lze z nich usoudit na velikost a umístění odrazné plochy (vady).

 

VNITŘNÍ PROHLÍDKY ZA POUŽITÍ INSPEKČNÍ KAMERY

Jedna z nejmodernějších metod vnitřní prohlídky zařízení je použití inspekční kamery – videoskopu. Je to v podstatě ohebný endoskop, kde je do inspekčního konce zabudován CCD snímač. Z hlediska kvality obrazu, funkcí sloužících k jeho optimalizaci, možností vyhodnocování, měření a šířkou aplikačních možností dnes patří mezi nejlepší technologie.