Úvod

Zaměřujeme se na revize vyhrazených tlakových zařízení. Na trhu působíme již od roku 1992 a využíváme našich bohatých zkušeností nabitých během letité praxe.

Pro firmy, instituce i domácnosti v Královéhradeckém kraji provádíme revize kotlů a tlakových zařízení v souladu s platnými zákony, vyhláškami a ČSN.

Revize tlakových zařízení je stanovena Zákonem č. 174/1968 Sb. a je dozorována OIP (Oblastní Inspektorát Práce), který je podřízen Státnímu úřadu inspekce práce. Při nesprávné instalaci, provozu, neodborné údržbě a nedostatečné kontrole hrozí újma na zdraví a majetku. Svěřte svá zařízení, jejich kontrolu a proškolování obsluh do péče profesionálů.

Poskytneme vám komplexní servis včetně vypracování harmonogramu revizí a zkoušek a upozorníme vás na nutnost nejbližší revize. Budete mít o starost méně.

Kontaktujte nás!

POVINOSTI PROVOZOVATELŮ VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU STANOVENY ZÁKONEM!

Co jsou vyhrazená technická zařízení?

Vyhrazená technická zařízení ustanovené v zákoně č. 174/1968 Sb. jsou zařízení, která mají zvýšenou míru ohrožení zdraví i bezpečnosti osob a majetku, a která podléhají dozoru dle tohoto zákona. Do této skupiny patří také tlaková zařízení (kotle, tlakové nádoby, kovové tlakové nádoby) definovaná níže.

Skupiny tlakových zařízení dle vyhlášky č. 18/1979 Sb.

  • Parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplotou pracovní látky převyšující bod varu při tomto přetlaku.
  • Tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
  • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.