REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH (TNS)

Provádíme revize tlakových nádob v pravidelných intervalech dle ČSN 690012. Revizi je nutno provést pro zjištění technického stavu a zajištění bezpečného provozu zařízení. 

ČSN 69 0012 stanovuje provádět následující revize a zkoušky:

Výchozí revize:

provádí se nejen u nových TNS před uvedením do provozu. Výchozí revizi je nutno provést také u zrekonstruovaných TNS před znovu uvedením do provozu a u zařízení, které bylo přemístěno, nebo se změnil účel jeho užití.

 

Provozní revize:

účelem provozní revize je ověřit bezpečnost TNS za provozního tlaku a běžných podmínek. Tuto revizi je nutno provést do 14 dnů po uvedení do provozu, následně 1x ročně.

 

Vnitřní revize:

je prováděna za účelem ověření vnitřního povrchu TNS a odhalení případného narušení. Vnitřní revize se provádí 1x za 5 let. Dále je nutno provést vnitřní revizi:

  • Před a po rekonstrukci.
  • Při odstávce TNS delší 2let.
  • Při sezónním provozu vždy před započetím sezó

 

Zkouška těsnosti:

se provádí po každé vnitřní revizi.

 

Tlaková zkouška:

na základě vyhlášky č. 18/1979 Sb. je nutné novou tlakovou zkoušku provést 1x za 9 let od předchozí zkoušky. U neprůlezných TNS se tlaková zkouška provádí 1x za 5 let. Při tlakové zkoušce je TNS vystavena většímu tlaku než je maximální provozní tlak.

 

Další služby:

  • Vypracování harmonogramu revizí všech provozovaných tlakových zařízení.
  • Proškolení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob.
  • Vyhotovení revizní zprávy.
  • Konzultace v oblasti tlakových zařízení.