REVIZE KOTLŮ A NÍZKOTLAKÝCH KOTELEN

Revize středotlakých parních a horkovodních kotlů se vztahuje na provoz kotlů s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku.

Pozn. 50 kW

Provádíme následující revize středotlakých plynových kotlů III. a IV. třídy dle ČSN 070710:

Provozní revize kotle:

se provádí v zákonné lhůtě 1x za 3 měsíce. Provozní revize má za cíl ověřit bezpečný a hospodárný provoz kotle při běžném tlaku a standardních podmínkách provozu.

 

Vnitřní revize kotle:

tuto revizi je nutno provést 1x za rok. Vnitřní revize prověřuje stav vnitřního i vnějšího povrchu kotle za účelem odhalení a opravy případného poškození či koroze.

 

Zkouška těsnosti kotle:

je nutno ji provést 1x za rok a vždy po otevření tlakového celku. Zkouška těsnosti ověřuje těsnost kotle při daném tlaku.

 

Tlaková zkouška kotle:

při tlakové zkoušce je kotel vystaven přetlaku. Tlaková zkouška se provádí 1x za 9 let. Tlakovou zkoušku je nutno provést po každém zahájení kotle a znovu uvedení do provozu a při provozní přestávce delší než 2 roky.

 

Další služby:

  • Odborná prohlídka nízkotlaké
  • Proškolení a přezkoušení obsluhy nízkotlaké